Elektros blog

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski zakończona!

Z radością informujemy, że w bieżącym roku ukończyliśmy ambitny projekt modernizacji oświetlenia publicznego na obszarze gminy i miasta Lwówek Śląski. Inwestycja ta obejmowała kompleksową wymianę 946 opraw oświetleniowych LED, 261 słupów oraz 186 wysięgników. Ponadto, poddaliśmy wymianie kable podziemne i linie napowietrzne.
Ta nowoczesna modernizacja jest zgodna z definicją inteligentnego oświetlenia SMART City, stając się zintegrowanym systemem oświetlenia LED. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu umożliwiającemu zdalne sterowanie, jesteśmy teraz w stanie efektywnie zarządzać infrastrukturą oświetleniową, co przekłada się na znaczne redukcje kosztów operacyjnych. To nie tylko krok w kierunku oszczędności, ale także zdolność dostosowania się do nowoczesnych standardów technologicznych.