Elektros blog

Świeć przykładem i kupuj marki Philips z Signify – Elektroklub

Zasady promocji:

 

1. Organizatorem promocji jest Signify Poland Sp.z o.o.

2. Promocja trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku.

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie elektroklub.pl lub poprzez e-mail.

4. Promocją objęte są wszystkie produkty marki Philips, punktowane w Programie Elektroklub.

5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup produktów promocyjnych za min 1000 pkt w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia.

6. Dla 50 uczestników, którzy zgromadzą największą liczbę punktów promocyjnych zgodnie z pkt 5 powyżej przewidziane są nagrody:

a. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 10 otrzymają Voucher o wartości 500zł netto,

b. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 11 do 20 otrzymają Voucher o wartości 300zł netto,

c. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 21 do 50 otrzymają Voucher o wartości 100zł netto.

7. Voucher elektroniczny, o którym mowa w punkcie 6 powyżej zostanie wystawiony przez firmę Signify i będzie możliwy do wykorzystania w ciągu 2 tygodni od daty jego dostarczenia drogą mailową na wskazany adres mailowy Uczestnika podczas rejestracji. Voucher umożliwia jednorazowe zamówienie źródeł światła poprzez formularz MS Forms po cenach cennikowych Signify Poland Sp. Z o.o. z uwzględnieniem rabatu -30% od ceny cennikowej (w odniesieniu do cennika Signify Poland Sp. Z o.o. z 01.01.2024 opublikowanego na stronie PartnerPortal.pl).  Nie ma możliwości dopłaty do zamówienia. Niewykorzystany voucher przepada. Szczegóły wykorzystania Vouchera zostaną przekazane laureatom drogą e-mail.

8. Uczestnicy którzy od momentu aktywacji promocji do jej zakończenia osiągnęli minimum 1000 pkt., ale zajęli miejsca od 51 i dalej, będą nagrodzeni przyznaniem dodatkowych 500 pkt.

9. Nagrody uzyskane w Promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.

10. Naliczenie punktów za Promocję nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.

11. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia, zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.

12. Zakupy dokonane w promocji, łączą się z promocją Łowcy Przygód 2024 – wiatr i woda – edycja wiosenna i wliczają się w jej cele.