Elektros blog

Zawsze razem – Elektroklub

Zasady promocji:

  1. Organizatorem promocji jest: NKT S.A.
  2. Promocja trwa od 12 lutego do 12 marca 2024 
  3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie lub poprzez e-mail.
  4. Promocją objęte są przewody NKT instal YDYpżo 3×1,5 450/750 i NKT instal YDYpżo 3×2,5 450/750.
  5. Za każdy jednorazowy zakup na jednej fakturze zarówno przewodu YDYp 3×1,5 jak i YDYp 3×2,5 w czasie trwania promocji po jej aktywacji otrzymasz dodatkowe 15% punktów za zakup przewodu YDYp 3×1,5 i dodatkowe 25% punktów za zakup przewodu YDYp 3×2,5.
  6. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
  7. Naliczenie punktów za promocję nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
  8. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia, zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.
  9. Zakupy dokonane w promocji, nie łączą się z promocją Łowcy Przygód 2024 – wiatr i woda – edycja wiosenna i nie wliczają się w jej cele.

https://www.elektroklub.pl/szczegoly-promocji/detailsTogether,1134.html