Elektros blog

Witaj szkoło! – Elektroklub

ELEKTROKLUB

Zasady promocji:

  1. Organizatorem promocji jest Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
  2. Promocja trwa od 1 września do 31 października 2023 r.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie lub poprzez mail.
  4. Promocją objęta jest Aparatura i obudowy modułowe K60 i ACTI9 oraz osprzęt instalacyjny Schneider Electric biorące udział w programie Elektroklub nazwane dalej: Produkty Promocyjne.
  5. Za zakup produktów Promocyjnych w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia, Twoje Punkty zostaną zwiększone o 50%.
  6. Dla 20 osób, które zgromadzą najwięcej punktów podstawowych na Produktach Promocyjnych w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia, przewidziana jest nagroda:

         Plecak turystyczny ELBRUS TRAX 20L

Nagroda zostanie wysłana w ciągu 30stu dni od daty zakończenia
promocji na wskazany przez Uczestnika adres.

  1. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
  2. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.

     


Leave a comment