Elektros blog

Jesień pełna energii – Elektroklub

Zasady promocji:

 1. Organizatorem promocji jest: NKT S.A.
 2. Promocja trwa od 1 październik do 31 grudnia 2023 
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie lub poprzez e-mail.
 4. Promocją objęte są wszystkie przewody i kable NKT premiowane w programie.
 5. Dokonaj zakupu co najmniej 500 m przewodów i kabli w miesiącu październiku oraz w miesiącu listopadzie, a otrzymasz  25% punktów więcej za zakupy w grudniu.
 6. Dla 3 osób,które zakupią największą ilość Produktów Promocyjnych w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia, przewidziana jest dodatkowo nagroda w zależności od zajętego miejsca:
  • Miejsce 1: Ekspres automatyczny 4Swiss A6 biały
  • Miejsce 2: Ekstra 600 zł do wykorzystania w katalogu nagród (nagroda zostanie przekazane w formie punktów)
  • Miejsce 3: Ekstra 400 zł do wykorzystania w katalogu nagród
   (nagroda zostanie przekazane w formie punktów)  
 7. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
 8. Naliczenie punktów za promocję nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
 9. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia, zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.

Leave a comment